Lawrlwythwch y llawlyfr

Mae Cymru ar genhadaeth i roi terfyn ar drais ymhlith plant a phobl ifanc.

Mae modd atal trais, ac mae dod â thrais i ben yn bosibl. Trwy ddatblygu'r fframwaith Cymru Heb Drais, mae pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol wedi mentro dychmygu cymdeithas lle rydym oll yn byw yn rhydd rhag trais.

Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
Cymru Heb Drais

Astudiaethau achos diweddaraf

Astudiaethau achos
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
  • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg

Grŵp Bechgyn YMCA Caerdydd

Caniatáu i fechgyn a dynion ifanc gael lle diogel i herio'r normau a'r naratifau sy'n cael effaith ar eu bywydau.

Gweld Stori
  • Normau a gwerthoedd cymdeithasol Normau a gwerthoedd cymdeithasol

SafeToSay – Grymuso Gwylwyr yn erbyn Aflonyddu

Mae #SafeToSay yn ymgyrch a ddatblygwyd gan Uned Atal Trais Cymru, mewn partneriaeth â’r Ymgyrch Noson Allan Dda, sydd â’r nod o wneud bywyd nos yn fwy diogel drwy annog pobl i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol yn ne Cymru.

Gweld Stori
  • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan – Hyrwyddo anghenion Plant a Phobl Ifanc

Mae Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan yn gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a’u bod yn cael y cymorth a’r addysg gywir i’w helpu i wneud penderfyniadau cadarnhaol.

Gweld Stori
  • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
  • Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant Media Academy Cymru

Mae Media Academy Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu dewis amgen i addysg brif ffrwd i fyfyrwyr 16-25, cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Gweld Stori
  • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Dewisiadau Dewrach – cynorthwyo plant a phobl ifanc i fyw heb gyllyll

Rhaglen a ddarperir gan Media Academy Cymru yw Dewisiadau Dewrach sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc sy'n defnyddio arfau neu sydd mewn perygl o wneud hynny.

Gweld Stori

Am Gymru Heb Drais

Mae Cymru ar genhadaeth i roi terfyn ar drais ymhlith plant a phobl ifanc. Mae Fframwaith Cymru Heb Drais ar gyfer y gweithwyr proffesiynol, gwirfoddolwyr, cymunedau, plant a phobl ifanc sy’n barod i'w wireddu.

Mae trais yn broblem niweidiol a systemig ond rydym yn gwybod o'r dystiolaeth bod modd ei atal - a bod rhoi terfyn arno'n bosibl. Trwy ddatblygu'r Fframwaith, mentrodd plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru ddychmygu cymdeithas lle rydym oll yn byw yn rhydd rhag trais.

Ynghylch

Y Fframwaith

Mae’r Fframwaith yn ganllaw sy’n helpu i baratoi’r ffordd ar gyfer Cymru heb drais, un sy’n canolbwyntio ar atebion i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol ac sy’n adlewyrchu safbwyntiau, profiadau a dyheadau plant a phobl ifanc sy’n byw yng Nghymru.

Y Fframwaith

Cael y llawlyfr

Mae Llawlyfr Cymru Heb Drais yn cynnwys y Fframwaith llawn, sy'n gosod y sylfaen ar gyfer gweithredu amlasiantaethol. Bwriad y Fframwaith yw cynorthwyo partneriaid yng Nghymru i sicrhau bod amser, arian ac adnoddau gwerthfawr yn cael eu gwario ar weithredu strategaethau a gweithgareddau sy'n atal trais ymhlith plant a phobl ifanc.

Cael y llawlyfr