Lawrlwythwch y llawlyfr

Astudiaethau achos

  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
  • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg

Grŵp Bechgyn YMCA Caerdydd

Caniatáu i fechgyn a dynion ifanc gael lle diogel i herio'r normau a'r naratifau sy'n cael effaith ar eu bywydau.

Gweld Stori
  • Normau a gwerthoedd cymdeithasol Normau a gwerthoedd cymdeithasol

SafeToSay – Grymuso Gwylwyr yn erbyn Aflonyddu

Mae #SafeToSay yn ymgyrch a ddatblygwyd gan Uned Atal Trais Cymru, mewn partneriaeth â’r Ymgyrch Noson Allan Dda, sydd â’r nod o wneud bywyd nos yn fwy diogel drwy annog pobl i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol yn ne Cymru.

Gweld Stori
  • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan – Hyrwyddo anghenion Plant a Phobl Ifanc

Mae Darpariaeth Ieuenctid Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru Gyfan yn gweithio i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu clywed a’u bod yn cael y cymorth a’r addysg gywir i’w helpu i wneud penderfyniadau cadarnhaol.

Gweld Stori
  • Ysgolion ac addysg Ysgolion ac addysg
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt
  • Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant Rhaglenni cyflogaeth a hyfforddiant

Addysg a Hyfforddiant Media Academy Cymru

Mae Media Academy Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n darparu dewis amgen i addysg brif ffrwd i fyfyrwyr 16-25, cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Gweld Stori
  • Nodi a chymorth cynnar Nodi a chymorth cynnar
  • Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt Cysylltiad â gweithgareddau diogel ac oedolion y gellir ymddiried ynddynt

Dewisiadau Dewrach – cynorthwyo plant a phobl ifanc i fyw heb gyllyll

Rhaglen a ddarperir gan Media Academy Cymru yw Dewisiadau Dewrach sy'n cynorthwyo plant a phobl ifanc sy'n defnyddio arfau neu sydd mewn perygl o wneud hynny.

Gweld Stori