Lawrlwythwch y llawlyfr

Y pŵer i newid – gwrando ar Bobl Ifanc LHDTC

Mae pawb yn haeddu cael eu clywed, eu gweld, a’u parchu. Yn anffodus, mae pobl ifanc LHDTC yn aml yn teimlo nad yw gweithwyr proffesiynol yn eu gweld na’u clywed pan ddaw’n fater o brofi trais. Ond nid yw hynny’n golygu eu bod yn ddi-rym – dim o’r fath beth. 

Mae Peer Action Collective Cymru wedi creu fideos tysteb anhygoel sy’n cynnwys pobl ifanc LHDTC yn bod yn ddewr wrth rannu eu profiadau a’u barn eu hunain ar drais. Mae’r bobl ifanc angerddol hyn yn benderfynol o wneud newid a herio’r sefyllfa bresennol, ac mae eu lleisiau’n haeddu cael eu clywed yn uchel ac yn glir. Mae’n bryd tynnu sylw at eu straeon a helpu i greu byd mwy diogel a mwy cynhwysol i bawb. 

Gadewch i ni sefyll gyda’n gilydd a thynnu sylw at y negeseuon pwerus hyn o obaith a gwytnwch. 

Mae Peer Action Collective Cymru wedi tynnu’r delweddau o’r fideo i bwysleisio bod pobl ifanc yn teimlo bod ganddyn nhw’r pŵer i wneud newid ond nad ydyn nhw’n teimlo eu bod yn cael eu gweld. Dyma eu lleisiau.

PAC Cymru Testimonial Video